ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Παράδοση και επιστροφή

Το όχημα παραδίδεται στον ενοικιαστή σε καλή κατάσταση, χωρίς εμφανή ελαττώματα και οποιεσδήποτε καταγγελίες σχετικά με την κατάστασή του πρέπει να γίνονται στον εκμισθωτή αμέσως κατά την παράδοση. Ο ενοικιαστής συμφωνεί να επιστρέψει τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό σε καλή κατάσταση στον εκμισθωτή στη θέση που βρίσκεται στην ημερομηνία και στην ώρα που καθορίζονται στη συμφωνία. Πέραν του 2 η καθυστέρηση από τον συμφωνημένο χρόνο επιστροφής που αναφέρεται στη σύμβαση μίσθωσης (εάν ο ενοικιαστής ενημερώσει τον εκμισθωτή τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά) ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να ειδοποιήσει αμέσως την αστυνομία για κλοπή αυτοκινήτου.

Πληρωμή

Η τιμή ενοικίασης και η προκαταβολή υπολογίζονται με βάση τις τιμές που αναγράφονται στη σύμβαση και θα καταβληθούν τη στιγμή της παράδοσης. Η πληρωμή που πραγματοποιείται κατά τη στιγμή της παράδοσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παράταση της περιόδου ενοικίασης. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να παρατείνει την περίοδο ενοικίασης, πρέπει να λάβει γραπτή άδεια από τον εκμισθωτή. Ο πελάτης θα καταβάλει εκ των προτέρων τυχόν παράταση της σύμβασης. Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε μετρητά ή με πιστωτική κάρτα (VISA, Mastercard) σε Ευρώ. Το λάδι, η συντήρηση του οχήματος, ο ΦΠΑ και η ασφαλιστική RCA (Asigurarea de responsabilitate civila ayto) περιλαμβάνονται στην τιμή. Το καύσιμο δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.

Ο Ενοικιαστής πρέπει να καταβάλει στον Εκμισθωτή τα εξής:

Ο χρόνος ενοικίασης καθορίζεται στη σύμβαση. Η ελάχιστη περίοδος ενοικίασης είναι 24 ώρες. Η πρώτη 1 ώρα μετά και την περίοδο ενοικίασης είναι δωρεάν. Κάθε καθυστέρηση μετά από αυτή θα χρεωθεί ως ολόκληρη ημέρα σύμφωνα με την τιμή ενοικίασης.

 • Οποιοδήποτε πρόστιμο ή φόρος που ο ενοικιαστής έλαβε ή θα λάβει για να σπάσει τους κανονισμούς κυκλοφορίας ή παράνομη στάθμευσης κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
 • αν χάσει τα κλειδιά ή τα έγγραφα του αυτοκινήτου, ο ενοικιαστής θα πληρώσει ένα 200 €.
 • Η προκαταβολή είναι 200 € και θα επιστραφεί πλήρως εάν το όχημα επιστρέψει στην ίδια κατάσταση με την παράδοση. Διαφορετικά, ο Χρήστης θα χρεώσει το ποσό που απαιτείται για τις επισκευές, όπως καθορίζεται από μια εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Αυτοκινήτου

Ασφάλιση

Αυτή η ασφάλιση ισχύει μόνο στην Ελλάδα. The Local Route παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο σε όσους έχουν λάβει άδεια (ή αρχή) να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο και έχουν προηγουμένως ελέγξει και αποδεχθεί τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (ή ... αποδέχθηκε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο). Ο μισθωτής, οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί και άλλοι επιβάτες δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Οι αποσκευές του ενοικιαστή ή του οδηγού ή του επιβάτη και άλλες κατοχές δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. The Local Route δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες, ζημιές κλπ. Ο πελάτης μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του, προς το όχημα της εταιρείας, κάτω από το 600 € με την καταβολή 10 € ανά ημέρα. Σε καμία περίπτωση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν θα καλύπτει τυχόν ζημιά στα ελαστικά ή στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου. Οι διατάξεις των δικαιούχων που απαριθμούνται παραπάνω δεν ισχύουν εάν υπήρξε παραβίαση του οδικού νόμου περί κυκλοφορίας ή εάν ο οδηγός έχει συλληφθεί υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος και θα πληρώσει για τα ακόλουθα:

 • Ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη συντήρηση του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, και κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων ή λόγω έλλειψης ή ανεπαρκούς λαδιού ή υπερθέρμανσης.
 • Ζημιές που προκλήθηκαν σε οποιοδήποτε υποσύνολο του οχήματος λόγω μη τήρησης των κανόνων ασφαλείας για την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους.
 • Ζημιές που προκαλούνται σε οποιοδήποτε αγαθό που υπάρχει στο όχημα από την αμέλεια του πελάτη ή των επιβατών.
 • Ζημίες που προκαλούνται στο όχημα λόγω συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή αγώνες ή λόγω οποιουδήποτε γεγονότος που παραβιάζει τους κανόνες της σύμβασης.
 • Ζημιές που προκλήθηκαν σε νοικιασμένο όχημα σε περίπτωση που το ατύχημα συνέβη υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επέτρεπε την επικέντρωση ή την οδήγηση, καθώς και κατά τη διάρκεια της διάπραξης εγκλημάτων σύμφωνα με τους νόμους ή την οδήγηση.

Κλοπή ή κλοπή που δεν επιβεβαιώνεται από την αστυνομία ή εάν η αστυνομία δεν έχει καταγράψει καταγγελία σχετικά με την απόπειρα κλοπής ή κλοπής.

Ο εκμισθωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ατυχήματα που υπέστη ο ενοικιαστής ή οι σύντροφοί του ή τρίτοι, ακόμη και αν ο ενοικιαστής έδωσε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, τη διεύθυνση ή την άδεια οδήγησής του. Ο εκμισθωτής αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ζημιές που έχει προκληθεί από τον ενοικιαστή κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε, να μας υπερασπιστείτε και να μας κρατήσετε αβλαβείς από όλες τις αξιώσεις, τις ευθύνες, τα έξοδα και τις αμοιβές δικηγόρων που προκύπτουν από ή προκύπτουν από αυτή τη μίσθωση και χρησιμοποιείτε το όχημα. Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για απώλεια, κλοπή ή καταστροφή περιουσίας που ανήκει στον ενοικιαστή τρίτων.

Ατυχήματα, Ζημιές, Κλοπή

Σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής ο Ενοικιαστής έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Λαμβάνοντας τα ονόματα και τις διευθύνσεις των εμπλεκομένων στο ατύχημα.
 • Λήψη αντιγράφου του δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, άδειας οδήγησης, πιστοποιητικού αυτοκινήτου και ασφάλισης του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.
 • Λαμβάνοντας το όνομα και τη διεύθυνση οποιωνδήποτε οφθαλμικών μαρτύρων.
 • Μην αφήνετε το όχημα χωρίς να παίρνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία και την προστασία του.
 • Ενημέρωση της αστυνομίας χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ατυχήματος, πυρκαγιάς, κλοπής ή απόπειρας κλοπής, ακόμη και αν η ζημία είναι μερική.
 • Ενημέρωση του εκμισθωτή σε 24 ώρες μετά από οποιοδήποτε ατύχημα, πυρκαγιά, κλοπή ή απόπειρα κλοπής, ακόμη και αν η βλάβη είναι μερική.
 • Να λαμβάνεται η έκθεση της αστυνομίας μαζί με το σημείωμα της οδήγησης ή όχι υπό την επήρεια οινοπνεύματος (η έκθεση της αστυνομίας πρέπει να αναφέρει, σε περίπτωση ατυχήματος, το σημείωμα της οδήγησης ή όχι υπό την επήρεια αλκοόλ).
 • Λήψη του δεύτερου παραρτήματος για την ασφαλιστική εταιρεία.

Λήψη της άδειας επισκευής από την αστυνομία.

Ευθύνη

Ο ενοικιαστής ή οποιοσδήποτε άλλος οδηγός που έχει το δικαίωμα να οδηγεί το όχημα, σύμφωνα με τη σύμβαση, είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Όλες οι διαφορές πρέπει να επιλυθούν στα ελληνικά δικαστήρια.

Όλες οι διαφορές πρέπει να επιλυθούν σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο.